Gửi tin nhắn
Henan Zhiyuan Starch Engineering Machinery Co.,ltd
  • Máy chế biến tinh bột sắn
  • Máy tinh bột sắn

Trung Quốc Máy chế biến tinh bột sắn & Máy tinh bột sắn nhà sản xuất

chuyên nghiệp Máy chế biến tinh bột sắn nhà sản xuất trong ngành
Chuyên gia trực tuyến
Nhận hỗ trợ qua thư điện tử

Henan Zhiyuan Starch Engineering Machinery Co.,ltd

Công ty TNHH Kỹ thuật tinh bột Hà Nam Tri Nguyên là một công ty đặc biệt trong chế biến tinh bột. Our main services is focusing on turn key projects for the worldwide manufacture of starch and modified starches such as glucose, fructose and bioethanol. Các dịch vụ chính của chúng tôi đang tập trung vào các dự án quan trọng để sản xuất tinh bột và tinh bột biến tính trên toàn thế giới như glucose, ...
TIẾP XÚC
Trung Quốc Henan Zhiyuan Starch Engineering Machinery Co.,ltd
Công việc của chúng ta
Nhà cung cấp hàng đầu Trung Quốc về Máy chế biến tinh bột sắn & Máy tinh bột sắn
Kiểm soát chất lượng
Hồ sơ QC Every company deeply understand that quality is the basic weapon for an enterprise to win. Mọi công ty đều hiểu sâu sắc rằng chất lượng là vũ khí cơ bản để doanh nghiệp giành chiến thắng. ...
Tìm hiểu thêm